ייפוי כוח מתמשך

רבים אינם מודעים לחשיבות הרבה לעריכת ייפוי כוח מתמשך. 

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו מחמת העדר כשירות, והוא למעשה מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס. 

מיופה כוח, יהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לענייניו בעצמו, בעניינים רפואיים, אישיים או רכושיים – ואף רק לחלקם. 

ייפוי הכוח יופעל רק כאשר הממנה מאבד מכשירותו, ואז יהא על מיופי הכוח לפעול בהתאם להוראות שניתנו לו מכוח ייפוי הכוח המתמשך. 

 

היתרון החשוב ביותר בכתיבת ועריכת ייפוי כוח מתמשך הוא שמירה על עצמאות הממנה ללא התערבות בית המשפט, כאשר הוא אשר מחליט וקובע מי יטפל בו ובענייניו. 

 

עוה"ד הודיה פישמן היא בעלת הסמכה לעריכת יפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ״ב 1962.

לסיוע משפטי בתחום צרו קשר